Şimdi Buradasınız / Now You are Here

Ekran Resmi 2017-05-31 16.16.17

(scroll down for English)

‘Şimdi Buradasınız’ sergisi, Seval Şener ve Tuçe Erel’in küratörlüğünde, Antroposen kavramından yola çıkan bir grup sergisidir. Kavram üzerine bir süredir okumalar yapan ve konu etrafında dertlenmiş sanatçı ve küratörler, bu kavram ile sanatçıların var olan işleri arasında bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Antroposen (Anthropocene) kavramı, 2000 yılında Crutzen ve Stoermer tarafından öne sürüldü. Bu jeolojik kavrama göre, dünya şu an Holosen (Holocene) çağından Antroposen çağına geçiş yaptı. Bu dönemin önemi, insan eliyle dünyanın zemininde bırakılan izin derinleşmesi ve geri
dönüşü olmayan zararın bu çağda oluşturulduğu iddiası. Bu çağın başlangıcını belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar ve tartışmalar ise hâlâ sürüyor. Çağın başlangıcı olarak tartışılan üç önemli durumdan birisi tarım amacıyla orman arazilerinin yok edilmesi, ikincisi endüstriyel devrim, diğeri ise atom bombasının icadı. Henüz jeoloji otoriteleri tarafından onaylanmamış bu kavram üzerine Antroposen Çalışma Grubu (Anthropocene Working Group) jeoloji odaklı araştırmalar yapsa da; konu 2007’den beri felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, bağımsız araştırmacıların ve sanatçılarının da gündemine girmiş durumda.

‘Şimdi Buradasınız’ sergisi Antroposen kavramının içeriği ve araştırma metodolojisiyle, küratörlerin ilişkilendirdiği eserleri bir araya getiriyor. Sergi kapsamında Kerem Ozan Bayraktar, Eda Gecikmez, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Esra Oskay, Elvan Serin, Seval Şener Mürüvvet Türkyılmaz ve Özlem Ünlü’nün işleri yer alıyor.

Sergi açılışında Korhan Erel solo bir ses performansı gerçekleştirecek. Ayrıca 25 Şubat’ta sergi kapsamında Antroposen kavramı üzerine çalışan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde akademisyen Fatma Aykanat’ın katılımıyla bir konuşma düzenlenecek.

Serginin pdf kataloguna bu linkten ulaşabilirsiniz.

simdi_sosyalmedya-01.jpeg

(English version)

‘Now You are Here’ is an exhibition curated by Seval Şener and Tuçe Erel that evolved out of the notion of Anthropocene. Erel and Şener, the latter being also one of the artists, take their readings and ideas on Anthropocene as a starting point to explore and discover connections with the participating artists’ existing works. Anthropocene was first suggested in 2000 by Crutzen and Stoermer. According to this geological concept, the Earth has left the Holocene epoch behind and is now in the Anthropocene epoch, a period that marks the passing of the threshold of return  of human damage on Earth: the damage is done, deep and irreversible. There is a lot of research and discussion on when exactly this epoch began. One research suggests that it started when human beings destroyed forests in order to do agriculture. Another research suggests that Anthropocene started with the Industrial Revolution, while a third study sees the invention of atomic bomb as the beginning. The ‘Anthropocene Working Group’ has been launched to establish scientific grounding to prove the existence of this epoch, as it is yet to be approved scientifically by geological authorities. Even though the original concept is geological one, it is very much on the agenda of philosophers, social scientist, independent researchers and artists since 2007.

Anthropocene concept shapes and defines the content and the methodology of ‘Now You are Here’ with works by Kerem Ozan Bayraktar, Eda Gecikmez, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Esra Oskay, Elvan Serin, Seval Şener, Mürüvvet Türkyılmaz and Özlem Ünlü.

At the opening on February 21, musician and sound artist Korhan Erel will play a solo sound performance. On February 25, there will be a talk on Anhropocene by Fatma Aykanat, a scholar from Zonguldak Bülent Ecevit University.

The pdf catalogue is available here.