Eda Gecikmez | “Kuş Görülmez Fakat Sesi Ağaçtadır”

(Scroll down for the English version)

Goethe-Institut Ankara, Galeri Vitrin’de Eda Gecikmez’in “Kuş Görülmez Fakat Sesi Ağaçtadır” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Akyanaklı Arap Bülbülü’nün göç hikayesinden yola çıkarak geliştirilen bu sanatsal araştırma projesi, biri konuşma programı ile birlikte 16 Haziran – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Beyaz yanak lekesi ve zor görülen soluk göz halkası ile Akyanaklı Arap Bülbülü – Pycnonotus Leucotis – Suriye’deki iç savaştan etkilenen canlı türlerinden biri. Fırat nehri boyunca uzanan Deir Ez Zor bölgesinde yaşayan bu bülbüller, savaştan dolayı doğadaki dengeleri bozulup evlerini terk eden diğer milyonlarca mülteci gibi Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı. 2013 yılından itibaren Urfa’nın Birecik ilçesinde gözlemlenen Akyanaklı Arap Bülbülü, Türkiye ulusal kuş envanterine girdi.

Eda Gecikmez; 2016-17 döneminde Beyrut’ta, Ashkal Alwan Plastik Sanatlar Derneği’nde başladığı bu araştırma projesinde, yerinden edilen bir kuşun izini sürerek katmanlaşan ve birbiri içine geçen hikayelere odaklanıyor. Gecikmez, araştırma süresince biriktirdiği imajları mürekkep desenlere dönüştürerek görsel bir yığın yaratıyor ve coğrafyanın bir diğer aktörü olan Fırat nehrini, bu desen kolajının üzerinde gezdiriyor. Sanatçının kaleme aldığı bir kolaj metin, yine bu desenler ve nehrin suları ile karışarak bir kitapçık şeklinde sergiye eşlik ediyor. Sergi için Tuçe Erel’in kaleme aldığı metin için tıklayınız.

Sergi sürecinde ise, farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren ve projenin kavramsal katmanlarına odaklanan bir konuşma programı düzenleniyor.


Konuşma programı:

18.06.2022, 16:00 – Eda Gecikmez & Tuçe Erel, Goethe-Institut Ankara
22.06.2022, 20:00 – Engin Sustam & Aylin Vartanyan Dilaver, Goethe-Institut Ankara YouTube kanalı
29.06.2022, 20:00 – Nesrin Algan & Kerem Ali Boyla, Goethe-Institut Ankara YouTube kanalı
06.07.2022, 20:00 – Ömür Harmanşah & Zeynep Sayın, Goethe-Institut Ankara YouTube kanalı

Konuşma Programı Yürütücüsü: Tuçe Erel

Konuşma programının birinci etkinliği, 18 Haziran 2022’de saat 16:00’da Goethe Institut Ankara’da Eda ile aramızdaki diyalog ile başlıyor. İkinci etkinlik, 22 Haziran 2022’de Engin Sustam ve Aylin Varyanyan Dilaver’in katılımıyla devam ediyor. Engin Sustam, Ortadoğu’da yaşanan şiddet ve yerinden edilenlere odaklanarak, insan ve insan olmayan varlıkların paylaştığı mağduriyeti, bu mağduriyetin oluşturduğu hafızayı tartışıyor. Aylin Vartanyan Dilaver ise kolektif travma, acı ve hafızanın sanat ile dışavurumuna ve sanatın iyileştiriciliğinden bahsediyor. Üçüncü etkinlik ise, 29 Haziran 2022’de Nesrin Algan ve Kerem Ali Boyla’yı ağırlıyor. Bu buluşmada Kerem Ali Boyla bülbül kelimesinin etimolojisinden başlayarak Arap Bülbülü’nün insan zoruyla göçüne ve savaş ortamında daha da vahimleşen yasadışı hayvan ticaretine odaklanıyor. Nesrin Algan ise canlı ve canlı olmayan varlıkların savaş nedeniyle uğradıkları çevrekırım / ekokırımı siyasal çevre bilim bakımından tartışıyor. Konuşma programı 6 Temmuz 2022’de, Ömür Harmanşah ve Zeynep Sayın’ın katılımıyla sona ediyor. Bu buluşmada Ömür Harmanşah, Orta Doğu’daki, iklim değişimi ve şiddet ortamında ve geç kapitalizm rejimleri altında kültürel mirasın daha önce hiç bilinmeyen ölçeklerde yıkımını tartışıyor. Zeynep Sayın ise Ölüm Terbiyesi ve İmgenin Pornografisi kitaplarından yola çıkarak, imgelerin ve ölümün fragmente tarihine odaklanıyor.


Eda Gecikmez (d.1984, İstanbul), 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında bir yıl İspanya Valencia Politeknik Üniversitesi San Carlos Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü. 2015’te Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella, İtalya ve Kultivera, Tranås, İsveç’te sanatçı misafir programına davet edildi. 2016-2017 yıllarında Beyrut’da, Ashkal Alwan Plastik Sanatlar Derneği’nin düzenlediği Home Workspace Sanat Eğitimi Programı’nı tamamladı. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans derecesini aldı. 2004 yılından başlayarak eserleri birçok sergi ve sanat projesinde yer aldı.

Eda Gecikmez’in son dönem çalışmalarının konusunu beden ve mekân kavramları ile ilişkili cinsiyet, kimlik ve kent politikaları oluşturur. Toplumsal ve siyasi dönüşümleri, sanat tarihi ile ilişkilendirerek geçmişten ve olası gelecek tahayyüllerinden bir perspektifle günümüze odaklanır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na devam eden Gecikmez, Galeri Nev tarafından temsil edilmektedir. Sanatçı, İstanbul ve Ankara’da yaşamakta ve çalışmaktadır.


Tuçe Erel (d. 1981, Ankara) küratör, sanat yazarı ve sanat profesyoneli olarak Berlin’de çalışmalarını sürdürmektedir. 2005’te ODTÜ (Ankara) Sosyoloji bölümünü, 2009’da Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Sanat Kuram ve Eleştiri Master programını, 2015’te Birkbeck Üniversitesi (Londra) Kültür Politikaları ve Sanat Yönetimi (Küratöryel branş) Master programını tamamladı. 2017 yılında, Seval Şener ile Arte Sanat (Ankara)’ta ‘Şimdi Buradasınız’ sergisinin eş küratörlüğünü, Schneiderstempel (İstanbul)’da ‘Fabrikasyon’ sergisinin küratörlüğünü yaptı. 2019’da 1a Space’de ‘Hactivate Yourself’ (Hong Kong) sergisini yaptı. Ayrıca, ‘Leviathan: A Capitalocene Beastiarum’ (Berlin, 2021), ‘Sentient Matter’ (Leipzig, 2021) ve ‘Hackers, Makers, Thinkers: Collective Experiments in Social Fermenting’ sergilerinin eş küratörlüğünü yaptı. 

Erel’in küratöryel ilgi alanında sanatsal olarak arşivleme uygulamaları, ekoloji, antroposen, posthümanizm, post-dijital teoriler yer almaktadır. Erel, sosyoloji eğitimini küratöryel araştırmalarında kullanırken, geleneksel sosyal bilimler metodolojilerini bükmeyi ve bu metodolojilere meydan okumayı tercih ediyor. Son yıllarda, biyo-politika, Antroposen, ekolojik kriz, doğakültürleri, insan olmayan varlıklar, sanatsal spekülasyon ve hayal gücü kavramına odaklanırken, hacklemeyi de bir araştırma yöntemi olarak kullanıyor. Aralık 2019’den beri Art Laboratory Berlin proje mekanının küratöryel ekibinde yer almaktadır.

Engin Sustam bağımsız küratör, sanat eleştirmeni ve Paris 8 Üniversitesi, EHESS ve IFEA’da akademisyendir. Sustam, lisans (2000) ve yüksek lisans (2002) eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yaptıktan sonra bir diğer yüksek lisansı DEA (2005) ve doktorasını (2012) EHESS Sosyoloji alanında tamamladı. Farklı üniversitelerde felsefe, sosyoloji ve sanat alanlarında dersler verdi. Sustam, Londra Queen Mary Üniversitesi, ENS Paris ve Cenevre Üniversitesi’ne davet edildi. Çağdaş sanat üzerine çalışmaları mikro-politika, karşıt kültür, cinsiyet ve hafıza konularına odaklanır. En son parçası olduğu küratöryel kolektif ile Kürt çağdaş sanat projesi Bê Welat – The Unexpected Storytellers Ngbk Berlin’de gerçekleştirdi.

Engin Sustam’ın yayımlanmış kitapları, Kürt Sanatı ve Maduniyet, Türkiye’de Şiddet ve Direniş Arasında Öznel ve Yaratıcı Bir Üretim Alanının Ortaya Çıkışı (Harmattan, Eylül 2016), Kırılgan Sapmalar (Kalkedon Yayıncılık, Nisan 2020)’dır. Sustam’ın çıkacak iki kitabı ise Fransızca Beklenmedik Başkaldırı ve Türkçe Dekoloniel Estetik ve Kürt Çağdaş Sanatı’dır.

Aylin Vartanyan Dilaver, Columbia Üniversitesi’nden Alman Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. European Graduate School’da Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm alanında doktora çalışmasına devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde emekli öğretim görevlisi olarak Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri vermektedir. 2006’dan beri aynı üniversitenin Barış Eğitim Merkezi’nin bir üyesi olarak  gençler ve eğitmenlerle sanat temelli çatışma dönüşümü çalışmaları yürütmüştür. Şubat 2021 itibariyle İstanbul’da kurulan Dışavurumcu Sanatlar Enstitüsü’nün (Expressive Arts Istanbul) bir üyesi ve atölye yürütücüsü olmuştur. Aynı zamanda,  uluslararası bir kadın kolektifi olan Parrhesia kolektifinin (@parrhesiameetings) kurucu üyelerinden biridir.

Kerem Ali Boyla, Türkiye ve Ekvador bölgesine odaklanan hevesli bir kuş gözlemcisidir.  Boyla, kuşları izleme ve aynı zamanda doğayı koruma fikrinden etkilenmiştir. Türkiye’nin öncü bir kuş gözlemcisi olarak, çeşitli kuş organizasyonları kurmuş ve yönetmiştir. Çeşitli kuş kitapları yayımlayarak ve kuş verilerini tanıtarak, Türkiye’de kuş gözlemciliğinin erken gelişimine katkıda bulunmuş bir isimdir. Bir çevreci olarak, türlerin ve çevrenin korunmasına odaklanmış projeler için büyük çevre kuruluşlarıyla işbirliği yapmıştır. Vatandaş bilimi projesi eBird platformunun veri toplama, yönetme ve yayınlama konusunda etkin katılımcılardan birisidir. Kuş verilerini çekici bir şekilde sunmak için coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve veri yönetimi araçlarına odaklanmıştır. Kerem Ali Boyla, ayrıca, Türkiye’deki ve yurtdışındaki projeler için ekolojik araştırmaları yöneten ve ekolojik etki raporları üreten bir danışmanlık şirketinin (KAB Ekoloji) kurucusudur.

Prof. Dr. Nesrin Algan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset ve İdare Bölümü mezun olan Prof. Dr. Nesrin Algan, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı fakültede Kentleşme ve Çevre Sorunları bilim dalında yapmıştır. 1984-1998 yılları arasında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (daha sonra Çevre Bakanlığı) dış ilişkiler biriminde uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. 1998’den bu yana AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Çevresel Politikalar, Denizel Çevre Politikaları, Çevresel Güvenlik, Uluslararası Çevre Hukuku, Sürdürülebilir Gelişme, İklim Siyaseti ve Ekokırım alanlarında çalışan ve dersler veren Prof. Algan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü olarak görev yapmaktadır. 

Ömür Harmanşah Şikago’daki Illinois Üniversitesi, Sanat Tarihi bölümünde Eskiçağ Yakın Doğu (Ön Asya) sanatı, mimarisi ve arkeolojisi üzerine uzmanlaşmış bir akademisyendir. Harmanşah’ın mevcut araştırma projesi Antroposen ve iklim değişikliği çağında, Orta Doğu’nun peyzaj tarihine, ekoloji siyasetine, yerel mekana ve kültürel mirasa odaklanır. Bir arkeolog ve mimarlık tarihçisi olarak Eski Ön Asya (bir diğer adıyla Yakın Doğu), Anadolu, Suriye ve Mezopotamya bölgelerinde mimari bilgi ve teknoloji ile maddi kültürü üzerine uzmanlaşmıştır.

Ömür Harmanşah’ın Cities and the Shaping of Memory in the Ancient Near East, (Cambridge University Press, 2013) ve Place, Memory, and Healing: An Archaeology of Anatolian Rock Monuments (Routledge, 2015) ismiyle yayımlanmış iki kitabın yazarıdır. Bu kitaplardan ilki Türkçe olarak Koç Üniversitesi Yayınlarından Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt başlığı ile yayınlanmıştır. Bu kitapların yanı sıra Of Rocks and Water: Towards an Archaeology of Place (Oxbow Books, 2014) ve Scribbling Through History: Graffiti, Places, and People from Antiquity to Modernity (Bloomsbury, 2018) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Harmanşah, 2010 yılından beri sürdürülen Yalburt Yaylası ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesini Dr. Peri Johnson ile yönetmiştir. Konya ilinin Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde gerçekleşen bu proje, su politikaları sorgulamıştır (2010-2021). Bu proje, Wenner Gren Vakfı’nın Antropolojik Araştırma fonu, Humanities Without Walls Consortium, Suna-İnan Kıraç Vakfı, Brown Üniversitesi’nin Richard B. Salomon Fakültesi Araştırma Bursu ve UIC’nin Sanat Tarihi bölümlerince desteklenmiştir.

Zeynep Sayın, yazınbilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesidir. İstanbul, Salzburg ve Viyana’da yazınbilim, sanat tarihi ve felsefe okudu. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. Bir süredir Leipzig’de Hochschule für Grafik und Buchkunst ve Viyana’da Akademie der Bildenden Künste’de ders veriyor. Mithat Şen ve Bedenyazısı (Kaknüs, 1999), Noli me tangere (Kaknüs, 2000), İmgenin Pornografisi (Metis, 2003) ve Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016) adlı kitapları vardır.

ENGLISH VERSION

THE BIRD IS UNSEEN, YET ITS VOICE IS IN THE TREE

Eda Gecikmez
Goethe-Institut Ankara
16.06. – 31.08.2022

Goethe-Institut Ankara, Galeri Vitrin (Gallery Showcase) hosts Eda Gecikmez’s solo exhibition titled “The Bird is Unseen, yet its Voice is in the Tree”. Based on the migration story of the White-eared Bulbul, the exhibition, which is accompanied by a series of talks, takes place between 16 June to 31 August 2022.

With a white cheek stain and a pale eye-ring which is barely visible, the White-eared Bulbul – Pycnonotus Leucotis – is one of the species affected by the civil war in Syria. Living in the Deir Ez Zor region along the Euphrates River, these nightingales had to take refuge in Turkey like millions of other refugees who have lost their balance in nature and left their homes due to the war. Having been observed in Birecik district of Urfa since 2013, the White-eared Bulbul has entered the national bird inventory of Turkey.

Eda Gecikmez focuses on the stories that are being layered and intertwined by tracking a displaced bird in this research project, which she started in Ashkal Alwan Plastic Arts Association in Beirut between 2016 and 2017. Gecikmez creates a visual mass by transforming the images she accumulated during the research into ink drawings and moves the Euphrates River, another actor of the geography, over this drawings installation. A collage text written by the artist accompanies the exhibition in the form of a booklet, blending with these patterns and the waters of the river. Click here to access to the text, written by Tuçe Erel.

Throughout the exhibition, a series of talks, which will bring together guests from different disciplines, focuses on the theoretical layers of the project.

Program of the Talk Series:

18.06.2022, 16:00 – Eda Gecikmez & Tuçe Erel, Goethe-Institut Ankara 

22.06.2022, 20:00 – Engin Sustam & Aylin Vartanyan Dilaver, Goethe-Institut Ankara YouTube channel

29.06.2022, 20:00 – Nesrin Algan & Kerem Ali Boyla, Goethe-Institut Ankara YouTube channel

06.07.2022, 20:00 – Ömür Harmanşah & Zeynep Sayın, Goethe-Institut Ankara YouTube channel

Address: Goethe-Institut Ankara

Atatürk Bulvarı 131, 06640 Bakanlıklar – Ankara

Dates: June 16 – August 31, 2022

Opening: June 16, 2022, Thursday 6:00 pm

Public Program Coordinator: Tuçe Erel

Eda Gecikmez (b.1984, Istanbul) graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Painting Department, in 2010. During her undergraduate education, she studied at the Faculty of Fine Arts of the Polytechnic University of Valencia in Spain for a year. In 2015, she was invited to an artist residency program in Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella, Italy and Kultivera, Tranås, Sweden. She completed the Home Workspace Art Education Program organized by Ashkal Alwan – The Lebanese Association for Plastic Arts during 2016-2017. She received her master’s degree from Yıldız Technical University in Art & Design Faculty, Social Sciences Institute in 2019. Beginning in 2004, her works were featured in many exhibitions and art projects. 

The subject of Eda Gecikmez’s current interests are gender, identity and urban politics related to the concepts of body and space. She associates social and political transformations with the history of art and focuses daily on the perspective of past and possible future imaginations. Gecikmez, who continues her Proficiency in Art Program at Hacettepe University Fine Arts Institute Painting Department, is represented by Galeri Nev. The artist lives and works in Istanbul and Ankara.

Tuçe Erel (b.1981, Ankara) is a Berlin-based independent curator, art writer, and cultural worker. She studied Sociology at METU (2005), and Arts Theory and Critic (MA program) at Anatolian University (2009). She did her second MA in Arts Policy and Management (with curating pathway) at Birkbeck College (2015). In 2017 February she co-curated “Now You are Here” with Seval Şener at Arte Sanat (Ankara) and curated “Fabric/ate” at Schneidertempel (Istanbul). In 2019, she curated “Hactivate Yourself” in 1a Space in Hong Kong. She also co-curated “Leviathan: A Capitalocene Beastiarum” (Berlin, 2021), “Sentient Matter” (Leipzig, 2021), and “Hackers, Makers, Thinkers: Collective Experiments in Social Fermenting” (Berlin, 2022). 

Her curatorial interests are archiving practices, ecology, Anthropocene, posthumanism and post-digital theories. Erel uses her sociology education in her curatorial research whereas she prefers to twist and challenge the conventional social science methodologies. In the last years, she explores the concept of hacking as a way to unbox the concept of bio-politics, Anthropocene, ecological crisis, naturecultures, non-human agency, artistic speculation and imagination. Since December 2019, she is a team member of Art Laboratory Berlin, assisting their hyrid-art oriented programme.